Czy można zapobiegać i leczyć wirusa COVID-19 za pomocą molekularnej terapii wdychania wodoru?

Informacja opracowana na podstawie artykułu opublikowanego 9 czerwca 2020 r. w PRWIREPRO


(https://prwirepro.com/2020/06/09/is-it-possible-to-prevent-and-cure-the-covid-19-virus-with-molecular-hydrogen-inhalation-therapy/).

COVID-19 rozprzestrzenił się szybko na całym świecie. Liczba osób, u których potwierdzono infekcję wirusem SARS-CoV-2, przekroczyła na świecie 154,2 mln. W Polsce liczba zakażonych osób sięga już około 2,8 miliona. W celu leczenia i zapobiegania COVID-19 wiele instytucji związanych z medycyną rozpoczęło poszukiwania lekarstwa na tego wirusa. Zaprezentowana w artykule molekularna terapia inhalacji wodoru może zostać uznana za naturalną metodę łagodzenia objawów pacjentów z COVID-19.

Czym jest molekularna terapia wodorem?


W tej terapii wodór i tlen, wytwarzane podczas procesu elektrolizy wody, są doprowadzone do dróg oddechowych poprzez kaniulę nosową. Terapia ta została ogłoszona przez dr. Shigeo Ohta (Nippon Medical School) w 2007 r. po odkryciu, że wodór ma działanie przeciwutleniające na organizm człowieka. Obecnie istnieje ponad 600 prac badawczych opisujących wpływ wodoru molekularnego w zakresie łagodzenia objawów chorób przewlekłych, w tym: procesów przeciwzapalnych, zmniejszania stresu oksydacyjnego itp. Ponadto w tym temacie opublikowano wiele udanych przypadków badań klinicznych.

Przykład Japonii


Terapię wodorem molekularnym stosuje się w szczególności w Japonii, gdzie urządzenia do inhalacji wodorem zostały zainstalowane w pogotowiu i pojazdach pogotowia ratunkowego, aby zapobiegać nadmiernemu generowaniu reaktywnych form tlenu (ROS) w organizmie pacjentów po wdychaniu silnie skoncentrowanego tlenu z powodu zatrzymania akcji serca, udaru mózgu i chorób płuc.

Dlaczego mieszanka tlenu i wodoru?


Po wybuchu epidemii COVID-19, wykorzystuje się maski tlenowe w celu dostarczenia wysoce skoncentrowanego tlenu do płuc, jednak – w opinii wielu naukowców, medyków i fizjologów – jest to czynnikiem przyspieszającym rozwój burzy cytokin. Jeśli jednak – zamiast respiratora z tlenem – zastosuje się wdychanie mieszanki tlenu i wodoru, to można zapobiec nadmiernemu wzrostowi reaktywnych form tlenu i zmniejszyć burzę cytokinową, spowodowaną przez wirusa.

Urządzenie H-1200 – nowość w terapii kowidowej


Korea Południowa to globalny model zarządzania pacjentami i zapobiegania COVID-19. Właśnie z Korei jest firma Hight-Tech Medical Startup Corporation, producent urządzeń do fotobiomodulacji (PBM), stosowanych do wspierania układu immunologicznego, rozszerzyła swą działalność i opracowała urządzenie do inhalacji wodorem H-1200. Odkryto, iż mieszanka tlenu i wodoru ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o zapobieganie tworzenia się nadmiernej ilości reaktywnych form tlenu oraz hamowanie burzy cytokin. Urządzenie posiada certyfikat FDA i jest stosowane w celu zapobiegania i leczenia COVID-19. Ogłoszono wyniki badań zastosowania tej terapii u pacjentów z potwierdzonym COVID-19.

Wyniki badań – skuteczność terapii wodorem


Dyrektor Youn Sung Lee, szef Instytutu Badań Immunologicznych, przedstawił obiecujące wyniki badań, potwierdzające, że pacjenci z COVID-19, u których zastosowano tę terapię, wyzdrowieli i nie mają objawów pokowidowych. Ponadto dyrektor Lee podkreślił, że urządzenie jest zasadniczo skuteczne w ochronie naszego organizmu przed wirusami.
FOTO: Dyrektor Youn Sung Lee, szef Instytutu Badań Immunologicznych, Hue Light Co., LtdW przeprowadzonym badaniu klinicznym dyrektor Lee dostarczył urządzenia H-1200 do molekularnej terapii wodorem dziewięciu pacjentom z potwierdzonym COVID-19, przebywającym na kwarantannie domowej. Wiek pacjentów: 42, 43, 51, 55, 57, 61, 67, 67, 70 lat. Pacjenci stosowali tę terapię przez 8 dni od 22 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r. W przypadku wszystkich tych pacjentów czas inhalacji wynosi 5 godzin każdego dnia. Wszystkie osoby korzystające z terapii odzyskały całkowicie zdrowie w ciągu 4-8 dni.

Biorąc pod uwagę, że czas trwania leczenia potwierdzonych pacjentów w Korei wynosi średnio 24,8 dni, wynik tego badania wydaje się dość obiecujący. Terapia wodorem molekularnym może stać się uznaną powszechnie metodą zapobiegania i leczenia COVID-19. Wymaga ona oczywiście dalszych badań klinicznych i badań prowadzonych w sektorze globalnym. To szczególnie obiecujące, biorąc pod uwagę, że leczenie COVID-19 trwa średnio 25-50 dni, zwłaszcza w przypadku osób starszych, zaś skrócenie tego czasu z pomocą inhalacji wodorem do ok. 4-8 dni, może przyczynić się do gigantycznego zmniejszenia kosztów gospodarczych i społecznych.

Konieczność dalszych badań nad leczeniem COVID-19 molekularnym wodorem


Biorąc pod uwagę, że wirusy mutują, szeroko zakrojone badania medyczne i badania kliniczne z większą liczbą uczestników na całym świecie powinny być przeprowadzone, aby terapia wodorem molekularnym została uznana za metodą zapobiegania i leczenia takich wirusów. Inhalacje wodorem nie niosą za sobą niekorzystnych skutków ubocznych, które mogą pojawić się w leczeniu farmakologicznym. Dlatego należy dążyć do wdrożenia tego urządzenia jako uzupełniającej metody leczenia COVID-19, a nie tylko alternatywnej metody leczenia tej choroby.

Proporcja między tlenem i wodorem


Według dyrektora Lee, molekularna terapii wodorem jest skuteczna tylko wtedy, gdy suma wodoru i tlenu w stosunku (66,66% : 33,33%) mieszaniny gazów wynosi co najmniej 1250 cm3/min. Wdychanie tylko samego wodoru może narazić organizm na ryzyko niedotlenienia. Ponadto, z uwagi na to, iż cząsteczki wodoru są bardzo małe, wiele z nich rozprasza się w procesie inhalacji lub zostaje utracona podczas samego wdychania. Ponieważ jest to gaz do wdychania, musi być bardzo czysty. W urządzeniu zastosowano membranę oddzielającą wodór od polimerowego układu elektrolitowego (PEM); nie może tam znajdować się żadna inna substancja niż sterylna woda destylowana. Dlatego system elektrolitu alkalicznego powszechnie stosowany do użytku przemysłowego nie nadaje się do obróbki w respiratorze medycznym.

Burza cytokin w COVID-19


Powszechnie wiadomo, że największe uszkodzenia tkanek i dyskomfort, spowodowane przez wirus COVID-19, są wywołane stanami zapalnymi, burzą cytokin i stresem oksydacyjnym, a nie samym wirusem. Według Instytutu Badań Immunologicznych firmy Huelight, molekularna terapia wodorem może znacznie złagodzić objawy, jakie pojawiają się w przypadku uszkodzonych tkanek w następstwie grypy i innych poważnych infekcji wirusowych. Jednocześnie hamuje występowanie burzy cytokinowej i zmniejsza stres oksydacyjny. Dyrektor Lee wyjaśnia również, dlaczego inhalacje wodorem mogą być bezpiecznym, niezawodnym i skutecznym sposobem w leczeniu zespołu zaburzeń wielonarządowych (MODS), spowodowanego epidemią wirusa.

Jak wodór molekularny niweluje burzę cytokin?

FOTO: COVID-19 patogeneza (pobrana z Deutsches Zentrum Immuntherapie (DZI), Erlangen, Niemcy)Stres oksydacyjny aktywuje system „dopełniacza” do produkcji różnorodnych substancji chemicznie czynnych, takich jak leukotrien i ostatecznie stymuluje neutrofile. Głównie substancje zapalne naciekają w wielu narządach, a wszystkie patogeny uporczywie stymulują układ odpornościowy, powodując niekontrolowaną reakcję zapalną. Tak więc cytokiny zapalne powodują „burzę” w całym ciele.

Cytokiny aktywują również neutrofile, eozynofile, bazofile, limfocyty i monocyty, co prowadzi do błędnego cyklu, w którym organizm wytwarza coraz więcej cytokin zapalnych. Według dyrektora Lee, jest to najbardziej niebezpieczna konsekwencja infekcji wirusowych. Burza cytokin, stan zapalny i stres oksydacyjny to próba wyeliminowania patogenów, tymczasem powodują one śmiertelne objawy, takie jak: zwłóknienie płuc, uszkodzenia płuc, pęcherzyków płucnych i inne uszkodzenie tkanek oraz zespół ostrej niewydolności oddechowej, które prowadzą w rezultacie do niewydolności innych narządów. Dlatego ważne jest, aby usunąć nadmierną ilość cytokin i zneutralizować stres oksydacyjny w odpowiednim czasie. Dyrektor Lee stwierdza, że realnym rozwiązaniem tego problemu jest molekularne terapia wodorem.

Zapytaj o szczegóły: +48 799 233 069